PRÍRODNÁ-VEGÁNSKA-BEZ ŠKODLIVÝCH LÁTOK

Všeobecné podmienky

Kontaktné informácie:
Spoločnosť: Maneks plus d.o.o.
E-mail: info@sk.negacosmetics.com
Sociálne médiá: @negacosmetics

Úvod

Pri zadaní objednávky na www.sk.negacosmetics.com akceptujete všetky obchodné podmienky spoločnosti NegaCosmetics (ďalej aj "Nega") Maneks plus d.o.o. (ďalej len "Obchodné podmienky"). Obchodné podmienky medzi vami a spoločnosťou Nega Cosmetics platia vždy, keď si prezeráte, používate alebo zadávate objednávku na webovej stránke www.sk.negacosmetics.com (ďalej len "webová stránka"). Prehliadaním alebo používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že ste si tieto Podmienky prečítali, porozumeli im, súhlasíte s nimi a v plnom rozsahu ich prijímate. Podmienky obsahujú dôležité informácie pre všetkých zákazníkov spoločnosti Nega Cosmetics. Pozorne si ich prečítajte. Odporúčame vám, aby ste si ich uložili alebo vytlačili, aby ste ich mali vždy po ruke.

Spoločnosť Nega Cosmetics vynakladá maximálne úsilie na to, aby informácie na webovej stránke boli presné a aktuálne. Vlastník webovej stránky môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť služby, výrobky, ceny alebo programy opísané na tejto webovej stránke. Pred použitím údajov z webovej stránky si overte správnosť informácií u spoločnosti. Používanie ochrannej známky vlastníka webovej stránky je povolené len s predchádzajúcim súhlasom vlastníka webovej stránky. Všetky texty, obrázky a iný obsah zobrazený na webovej stránke boli vybrané a upravené vlastníkom webovej stránky a sú to len informatívne údaje zhromaždené so zámerom prezentovať služby spoločnosti Nega Cosmetics, ktorej vlastníkom je spoločnosť Maneks plus d.o.o.

ONLINE OBCHOD SK.NEGACOSMETICS.COM

Všeobecné obchodné podmienky online obchodu sú vypracované v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa (ZVPot), zákonom o ochrane osobných údajov (ZVOP-1), nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR) a zákonom o elektronických komunikáciách (ZEKom-1), ako aj s medzinárodnými kódexmi elektronického obchodu.

Všeobecné obchodné podmienky určujú prevádzku internetového obchodu, práva a povinnosti používateľa internetového obchodu a upravujú obchodný vzťah medzi internetovým obchodom a zákazníkom. Kupujúci je viazaný Všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase nákupu (online objednávky). Používateľ je pri zadávaní objednávky vždy upozornený na Všeobecné obchodné podmienky a potvrdzuje, že ich pri zadávaní objednávky vzal na vedomie.

CENY

Všetky ceny v internetovom obchode sk.negacosmetics.com sú uvedené v EUR a zahŕňajú 22% DPH. Sú platné v čase objednávky a nemajú vopred stanovenú platnosť. Ponuka je platná do odvolania. Zľavy a iné špeciálne ponuky sa zvyčajne nekumulujú. Napriek mimoriadnemu úsiliu poskytovať čo najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie môžu byť informácie o cenách nepresné. V takom prípade alebo v prípade, že sa cena tovaru zmení počas spracovania objednávky, spoločnosť umožní kupujúcemu odstúpiť od nákupu.

SPÔSOB PLATBY

Internetový obchod umožňuje tieto spôsoby platby:

Dobierka.

Kupujúci zaplatí kuriérovi v hotovosti, keď kuriér doručí objednaný tovar na adresu kupujúceho.

Platba kreditnou kartou alebo cez PayPal.

Kupujúci platí za tovar vopred na transakčný účet obchodníka alebo predávajúceho.

POŠTOVNÉ A DODANIE TOVARU

Predávajúci je povinný na základe objednávky určiť a zabezpečiť čo najnižšie náklady na dopravu. Kupujúci je tiež povinný uhradiť náklady na dopravu pri prevzatí tovaru, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

- pri objednávaní jednotlivých položiek, ktoré majú okrem popisu aj poznámku: "Poštovné v cene" alebo "Doručenie/poštovné zdarma",

- ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak,

- v prípade, že si kupujúci želá zaplatiť poštovné podľa zálohovej faktúry spolu s faktúrou za objednaný tovar.

Na doručovanie objednávok na území Slovinskej republiky využívame doručovaciu službu GLS. Objednané výrobky sa doručujú na adresu, ktorú ste uviedli ako adresu doručenia, a pri platbe po prevzatí sa z karty strháva poplatok za úhradu formulára UPN podľa cenníka GLS (pri platbe zálohovej faktúry alebo platbe v hotovosti sa tieto náklady neuplatňujú). Doručenie sa zvyčajne uskutočňuje v dopoludňajších hodinách. Ak si zásielku nemôžete vyzdvihnúť v čase doručenia, môžete si ju vyzdvihnúť neskôr na najbližšej servisnej stanici OMV alebo v balíkomate GLS. Pri zasielaní výrobkov do krajín Európskej únie sa na výpočet provízie používa cenník doručovateľskej služby, ktorá zásielku prevzala. V prípade rýchlejšieho doručenia alebo doručenia mimo krajiny Slovinska je potrebné dohodnúť sa telefonicky alebo e-mailom.

OBJEDNÁVKA TOVARU A POSTUP NÁKUPU

Kupujúci si môže objednať požadovaný tovar telefonicky, e-mailom alebo na internete prostredníctvom internetového obchodu. Opravy alebo doplnenia objednávky je možné zaslať e-mailom alebo telefonicky.

Údaje o uzatvorenej zmluve alebo o podanej objednávke sú uložené v spoločnosti Maneks plusd.oo, kupujúci má prístup k zmluve a možnosť opraviť prípadné chyby po predchádzajúcej žiadosti e-mailom. Až potvrdením tejto voľby je zmluva skutočne uzatvorená. Po potvrdení nákupu môže Kupujúci iniciovať opravu objednávky oznámením spoločnosti Maneks plus d.o.o e-mailom alebo telefonicky, avšak až v čase expedície tovaru.

Postup nákupu:

Krok 1: Zákazník si vyberie požadovaný tovar v internetovom obchode a potvrdí množstvo a výber kliknutím na tlačidlo "Pridať do košíka". Pri nákupe viacerých rôznych položiek sa tento postup opakuje pre každú položku. Po dokončení zostavenia položiek sa zákazníkovi zobrazí prehľad súhrnu objednávky. Po prezretí obsahu objednávky potvrdí výber kliknutím na tlačidlo "Dokončiť nákup". V poslednom kroku zákazník zadá všetky údaje potrebné pre objednávku, vyberie požadovaný spôsob platby a dokončí nákup kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku".

Krok 2: Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mailové oznámenie, že objednávka bola prijatá. V tomto kroku má zákazník možnosť ešte raz skontrolovať obsah objednávky. V prípade akéhokoľvek nesprávneho nákupu má zákazník tiež možnosť zrušiť objednávku. Zákazník môže zrušiť objednávku do 2 hodín od jej odoslania e-mailom alebo telefonicky. V prípade zrušenia objednávky e-mailom je potrebné v správe uviesť tieto informácie: v názve správy: zrušenie objednávky; v obsahu správy: a) číslo objednávky b) meno a priezvisko kupujúceho a c) adresu kupujúceho.

Krok 3: Ak kupujúci objednávku nezruší, objednávka bude odoslaná predávajúcemu na ďalšie spracovanie. Po prijatí predávajúci skontroluje dostupnosť objednaných položiek a objednávku potvrdí alebo ju zamietne s uvedením dôvodu. Po potvrdení objednávky predávajúci informuje kupujúceho e-mailom o predpokladanom čase dodania. Ak je tovar na sklade, Predávajúci tovar do 3 pracovných dní riadne zabalí a odošle ako balík. Po prijatí objednaného tovaru bude Kupujúcemu zaslaná faktúra e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol pri zadaní objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá okamihom, keď kupujúci potvrdí objednávku (kupujúci dostane elektronickú správu o stave Objednávka potvrdená). Od tohto okamihu sú ceny a ostatné podmienky kúpy pevné a platia pre Predávajúceho aj Kupujúceho. Kúpna zmluva je uložená v elektronickej podobe na serveri spoločnosti.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE PRED POUŽITÍM VŠETKÝCH VÝROBKOV

Pred použitím akéhokoľvek výrobku si prečítajte návod na použitie. Ak ste alergický alebo máte podozrenie, že ste alergický na niektorú zo zložiek, výrobok nepoužívajte. Každý výrobok sa musí pred použitím bezpečne otestovať. Výrobok otestujte na malej ploche pokožky a pozorujte reakcie. Všetky výrobky používate podľa vlastného uváženia a na vlastné riziko.

ZRUŠIŤ OBJEDNÁVKU

Používateľ môže zrušiť objednávku do 2 hodín od jej odoslania e-mailom alebo telefonicky.

Do e-mailu nezabudnite uviesť tieto informácie:

V predmete správy uveďte:

Zrušiť objednávku

V obsahu správy:

a) číslo objednávky

b) meno a priezvisko kupujúceho

c) adresu kupujúceho.

DODANIE TOVARU

Ak je tovar na sklade, obchodník ho do 3 dní zodpovedajúcim spôsobom zabalí a odošle príjemcovi. Odhadovaná doba dodania je 3 - 5 pracovných dní. Kupujúci dostane faktúru v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú pri zadaní objednávky. Vo výnimočných prípadoch, ak tovar nebude dodaný v stanovenej lehote, bude kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky. Doručovanie sa uskutočňuje prostredníctvom zmluvného partnera GLS. Dodávka je platná pre územie Slovinska. Pre rýchlejšie dodanie alebo dodanie mimo územia Slovinska je potrebné dohodnúť sa telefonicky alebo e-mailom.

PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

V prípade zmlúv uzavretých na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov má spotrebiteľ podľa ZVPot právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nakupuje alebo používa tovar a služby na účely, ktoré nemožno priradiť k jej profesionálnej alebo podnikateľskej činnosti. Možnosť odstúpenia od zmluvy podľa ZVPot sa teda NEvzťahuje na právnické osoby.

Podľa ZVPot môže zákazník do 14 dní od prevzatia tovaru telefonicky 051414751 alebo e-mailom info@sk.negacosmetics.com oznámiť, že odstupuje od zmluvy alebo objednávky bez udania dôvodu. Jediné náklady, ktoré znáša kupujúci v súvislosti s odstúpením od zmluvy, sú priame náklady na vrátenie tovaru (poštovné znáša kupujúci). Spotrebiteľ musí vrátiť tovar predávajúcemu najneskôr do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pred vrátením tovaru nás o tom informujte, aby sme vám mohli poskytnúť pokyny, ako tovar vrátiť. Neakceptujeme spätné zásielky.

Opis práva na odstúpenie od zmluvy

Podľa článku 43 č spoločnosť vráti všetky prijaté platby bez zbytočného odkladu alebo najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (alebo zašle oznámenie, ak kupujúci toto právo nemá). Ak spotrebiteľ už tovar dostal a odstúpi od zmluvy, musí ho bezodkladne alebo najneskôr do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť alebo odovzdať spoločnosti alebo osobe poverenej spoločnosťou na prevzatie tovaru, ak spoločnosť neponúkne prevzatie vráteného tovaru. Spotrebiteľ vráti tovar včas, ak tovar odošle pred uplynutím 14-dňovej lehoty na vrátenie tovaru. Podnik môže zadržať vrátenie prijatých platieb, kým nedostane vrátený tovar alebo kým spotrebiteľ nepredloží dôkaz, že tovar bol vrátený. Pokiaľ podnik neponúka možnosť jednoduchého vyzdvihnutia vráteného tovaru.

POZOR! Možnosť odstúpenia od zmluvy sa NEvzťahuje na právnické osoby.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - VRÁTENIE VÝROBKU

1. Pred vrátením výrobku musí zákazník informovať spoločnosť telefonicky alebo e-mailom. Na svoju e-mailovú adresu dostane formulár na ukončenie zmluvy, ktorý musí byť súčasťou balíka spolu s výrobkom, ktorý chce vrátiť. Výrobok a formulár musia byť zaslané v zabezpečenom balíku prostredníctvom overených doručovacích služieb alebo poštou. Balík je až do úspešného fungovania spoločnosti Maneks plus d.o.o. v držbe kupujúceho. V prípade straty vráteného výrobku spoločnosť Nega Cosmetics nenesie zodpovednosť. Odporúčame vám, aby ste si na vrátenie tovaru vybrali doručovateľskú službu, ktorá umožňuje sledovanie zásielok.

2. výrobok, ktorý chce zákazník vrátiť, musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom nepoškodenom obale. To znamená, že výrobok musí byť vrátený v obale, v ktorom bol doručený, a musí byť vrátený v novom, vhodnom a zabezpečenom obale, ktorého súčasťou je vytlačený a podpísaný formulár na odstúpenie od zmluvy.

3. Na vrátenie peňazí v plnej výške je potrebný nepoužitý a nepoškodený výrobok v pôvodnom obale a vyplnený storno formulár. Ak sa zistí, že výrobok je fyzicky poškodený alebo nezodpovedá jeho množstvo, kupujúci je povinný nahradiť škodu.

Odstúpenie od zmluvy nie je možné v nasledujúcich prípadoch:

- ak sa tovar nevráti nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale.

- ak je poškodený prepravný obal, ktorý nebol zaslaný spolu s tovarom

- ak sa tovar nevráti v bezpečnej krabici, v ktorej je bezpečne uložený aj pôvodný prepravný obal.

ste odstúpenie od zmluvy oznámili včas, ak ste ho odoslali v lehote stanovenej na odstúpenie od zmluvy. Dôkazné bremeno pri uplatňovaní práv na úrok podľa tohto článku znáša spotrebiteľ. Ak ste už tovar dostali v súlade s výnimkou, musíte tovar vrátiť na našu adresu do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy. Na dodržanie lehoty stačí tovar odoslať pred uplynutím 14-dňovej lehoty na vrátenie. Tovar zašlite späť ako balík a nie ako list. V prípade odstúpenia od zmluvy znášate len náklady na vrátenie tovaru. Ak ste už za objednaný tovar zaplatili, všetky platby prijaté na základe objednávky vám vrátime najneskôr do 14 dní od prijatia vráteného balíka.

V takom prípade zadržíme vrátenie prijatých platieb, kým nedostaneme vrátený tovar alebo kým nebudeme mať dôkaz, že ste tovar vrátili. V prípade platieb uskutočnených kreditnou kartou alebo prostredníctvom služby PayPal vám umožníme vrátiť prijaté platby rovnakým spôsobom platby, aký ste použili pri nákupe. V prípade platieb uskutočnených po prevzatí tovaru sa vrátenie uskutoční prevodom na váš bankový účet. Číslo bankového účtu je potrebné uviesť vo formulári na reklamáciu.

Ak výrobok nefunguje správne, nespĺňa vaše očakávania, zavolajte náš technický servis na telefónne číslo uvedené na webovej stránke alebo nám napíšte na našu e-mailovú adresu www.sk.negacosmetics.com, kde vám naši konzultanti pomôžu s potrebným vysvetlením. Týmto spôsobom predídete prípadnému poškodeniu samotného výrobku a možnému poškodeniu iných vecí.

V prípade výrobkov, ktoré budú poškodené nesprávnym alebo nevhodným používaním alebo manipuláciou, ktorá nie je potrebná na určenie povahy, vlastností a výkonu tovaru, nebude možné uplatniť reklamáciu. Ak si budete chcieť takýto výrobok vyzdvihnúť po skončení ponuky na reklamáciu, zašleme vám ho za cenu nákladov spojených s doručením takéhoto výrobku a výrobok si môžete vyzdvihnúť aj na našej adrese.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovateľ sa zaväzuje trvalo chrániť všetky osobné údaje používateľa. Uzatvorená kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe v spoločnosti Maneks plus d.o.o. Poskytovateľ použije osobné údaje výlučne na účely vybavenia objednávky (zasielanie informačných materiálov, ponúk, faktúr), ďalšiu potrebnú komunikáciu a informovanie o špeciálnych ponukách. Údaje používateľa nebudú v žiadnom prípade poskytnuté neoprávneným osobám. Údaje používateľa nebudú v žiadnom prípade sprístupnené neoprávneným osobám, a to prostredníctvom zabezpečenia používateľského mena a hesla a vhodnej softvérovej ochrany (antivírus) počítača.

Dostupnosť informácií

Poskytovateľ sa zaväzuje vždy sprístupniť kupujúcemu tieto informácie:

- identifikačné údaje spoločnosti (názov a sídlo, registračné číslo),

- kontaktné údaje umožňujúce používateľovi rýchlu a efektívnu komunikáciu (e-mail, telefón),

- hlavné charakteristiky tovaru alebo služieb (vrátane popredajného servisu a záruk),

- konečnú cenu tovaru alebo služieb vrátane daní alebo spôsob výpočtu ceny, ak ju vzhľadom na povahu tovaru alebo služieb nemožno vypočítať vopred,

- dostupnosť produktu (každý produkt alebo služba ponúkaná na webovej stránke by mala byť dostupná v primeranom čase),

- platobné podmienky, podmienky dodania výrobku alebo poskytnutia služby (druh, miesto a čas dodania),

- informácie o akýchkoľvek dodatočných nákladoch na dopravu, dodanie alebo prepravu alebo údaj o tom, že takéto náklady môžu vzniknúť, ak ich nemožno vopred vypočítať

- obdobie platnosti ponuky,

- podmienky, lehoty a postupy v prípade odstúpenia od zmluvy; tiež či a aké náklady vzniknú v prípade vrátenia tovaru,

- vysvetlenie postupu pri reklamácii vrátane údajov o kontaktnej osobe alebo popredajnom servise,

- možnosti a podmienky popredajných služieb a dobrovoľných záruk, ak sa vyžadujú,

- Pri tvorbe webovej stránky sa môžu vyskytnúť chyby, nad ktorými nemáme kontrolu a za ktoré nenesieme zodpovednosť. V prípade väčších nezrovnalostí v cenách alebo technických údajoch vás o tom budeme informovať pri zadávaní objednávky.

Mimosúdne riešenie sporov a iné právne prostriedky

Predávajúci vynaloží maximálne úsilie na urovnanie sporov zmierom, ale ak to nebude možné, bude mať právomoc riešiť takéto spory súd v Ľubľane. Údaje o zápise do registra s uvedením čísla registra a zápisu:

Dlhý názov PRS: MANEKS PLUS, web services, d.o.o.

Daňové číslo SI: 79204236

Materská spoločnosť: 6647740000

Status: OPERATING BUSINESS ENTITY

Osoba podliehajúca dani: Áno (SI79204236)

Aktivita TSmedia: Internetový obchod a telefonický predaj

SKD: G47.910 - Maloobchodný predaj prostredníctvom zásielkového predaja alebo internetu.

SRG 2014/32405 AJPES Ľubľana

Dátum registrácie: 7/18/2014

RIEŠENIE SPOROV

Prípadné spory sa snažíme vyriešiť zmierom zaslaním sťažnosti na e-mailovú adresu spoločnosti alebo telefonicky a spoločnosť rozhodne o spore do 3 pracovných dní. Ak sa stranám nepodarí spor vyriešiť zmierom, môžu podať podnet na súd. https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL 

KÓDEXY SPRÁVANIA

Neexistujú žiadne kódexy správania.

VRÁTENIE PEŇAZÍ ZA NÁKUP

Ak kupujúci odstúpil od objednávky alebo zmluvy v súlade s podmienkami odstúpenia od zmluvy, spoločnosť vráti zaplatenú kúpnu cenu na bankový účet najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru. Vrátenie kúpnej ceny v hotovosti nie je možné.

PLATFORMA NA RIEŠENIE SPOROV

Od 15. februára 2016 poskytuje Európska komisia platformu pre mimosúdne riešenie sporov. Spotrebitelia tak majú možnosť prvotne vyriešiť spory týkajúce sa ich online objednávky bez toho, aby sa museli obrátiť na súd. Platforma na riešenie sporov je k dispozícii na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ďalšie informácie o Platforme na riešenie sporov nájdete na http://europa.eu/rapid/press- release_ MEMO -13-193_en.htm. Spoločnosť Maneks plus doo neuznáva žiadneho poskytovateľa za príslušného na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov v súlade s právnymi normami, ktoré môže spotrebiteľ iniciovať podľa zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov Súdnym zmierom.

KOMUNIKÁCIA

Spoločnosť Maneks plus d.o.o. bude kontaktovať Používateľa prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku len vtedy, ak Používateľ výslovne nevyjadrí nesúhlas. Propagačné e-maily a/alebo SMS správy budú obsahovať nasledujúce prvky:

- budú jasne a jednoznačne označené ako propagačné správy,

- odosielateľ bude jasne identifikovaný,

- rôzne kampane, propagačné akcie a iné marketingové techniky budú označené ako také.

- budú jasne definované aj podmienky účasti na nich:

- spôsob odhlásenia sa z odberu reklamných správ bude jasne uvedený,

- želanie používateľa nedostávať reklamné správy bude spoločnosť Maneks plus d.o.o. výslovne rešpektovať. 

RECENZIE/KOMENTÁRE POUŽÍVATEĽOV

Recenzie alebo komentáre napísané používateľmi a recenzie produktov napísané zákazníkmi sú súčasťou funkcií obchodu určených pre komunitu používateľov. Poskytovateľ umožňuje, aby názory písal ktorýkoľvek používateľ obchodu, a pred konečným zverejnením ich poskytovateľ skontroluje. Poskytovateľ nezverejní názory alebo príspevky, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom urážlivé, obscénne alebo podľa názoru poskytovateľa nepriaznivé pre ostatných používateľov a návštevníkov. Odoslaním názoru alebo komentára používateľ výslovne súhlasí s podmienkami používania a povoľuje poskytovateľovi uverejniť text ako celok alebo jeho časť vo všetkých elektronických a iných médiách. Poskytovateľ má právo použiť obsah na neobmedzený čas a na akýkoľvek účel, ktorý je v obchodnom záujme poskytovateľa, vrátane uverejnenia v reklame alebo inej marketingovej komunikácii. Autor stanoviska zároveň vyhlasuje a zaručuje, že je vlastníkom hmotných a osobnostných autorských práv k napísaným stanoviskám a komentárom a že tieto práva prevádza na spoločnosť Maneks plus d.o.o. na dobu neurčitú.

DODATOČNÉ VYSVETLENIA TÝKAJÚCE SA NÁKUPU

V súlade s Občianskym zákonníkom je kupujúci povinný prevziať objednaný balík a zaplatiť výkupné. Ak si Kupujúci objednaný tovar, ktorý je zasielaný na dobierku, v žiadnom prípade neprevezme a po uplynutí čakacej lehoty doručovateľskej služby ho vráti na adresu spoločnosti, NEPOVAŽUJE sa to za odstúpenie od zmluvy, pretože táto je stále platne uzatvorená a ide o jednostranné neoznámené odstúpenie Kupujúceho od zmluvy. Ak Kupujúci zásielku neprevezme, vzniká spoločnosti v dôsledku tohto konania finančná strata. V prípade neprevzatia zásielky je teda Kupujúci zodpovedný za úhradu nákladov na dopravu a zaslanie/vrátenie výrobkov spoločnosti, na čo Predávajúci vystaví faktúru, ktorú musí Kupujúci uhradiť, keďže neodstúpil od zmluvy. V prípade neuhradenia faktúry sa vec rieši reklamáciou. Reklamácie rieši externá spoločnosť. V prípade podvodných objednávok odovzdávame IP adresu na ďalšie riešenie ako zneužitie. Náklady na nevyzdvihnutie tovaru sú 25,00 EUR bez DPH a zahŕňajú administratívne náklady, náklady na balenie, dopravu a vrátenie tovaru.

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Maneks plus d.o.o. rešpektuje a chráni vaše súkromie. Nižšie si prečítajte, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi. Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú, ako nakladáme s informáciami, ktoré nám boli poskytnuté alebo ktoré zhromažďujú naše digitálne platformy, ktoré umožňujú návštevníkom prístup na naše webové stránky a využívanie našich služieb. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov, ako aj s miestnymi právnymi predpismi.

Právny základ pre spracovanie údajov

Ak spracúvame osobné údaje v súvislosti so zmluvou alebo dohodou s vami, právnym základom spracúvania je, že osobné údaje sú potrebné na plnenie obchodnej zmluvy s vami alebo pred uzavretím zmluvy. Ak je právnym základom spracúvania údajov váš súhlas, máte právo ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov spoločnosťou Maneks plus d.o.o. za obdobie pred odvolaním vášho súhlasu. Ak osobné údaje poskytujeme orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom, vaše osobné údaje poskytujeme, pretože nám to ukladá zákon.

Dôvod a účel zhromažďovania osobných údajov spoločnosťou Maneks plus d.o.o. Tu sú opísané hlavné kategórie údajov zhromažďovaných spoločnosťou Maneks plus d.o.o. a hlavné účely zhromažďovania údajov:

- V rámci všeobecných obchodných procesov spoločnosti Maneks plus d.o.o. zhromažďujeme osobné údaje o návštevníkoch webových stránok, zákazníkoch, dodávateľoch (vrátane poskytovateľov služieb tretích strán). Údaje môžu zahŕňať meno a priezvisko jednotlivca, kontaktné údaje a ďalšie informácie potrebné na obchodovanie s vami alebo vašou organizáciou.

- Na účely spracovania vašej žiadosti môžete súhlasiť so zdieľaním osobných údajov vrátane vášho mena, e-mailovej adresy alebo iných kontaktných údajov, keď nás kontaktujete telefonicky, e-mailom, poštou, prostredníctvom našich digitálnych platforiem alebo iných komunikačných kanálov. Tieto osobné údaje nám umožňujú reagovať na vaše žiadosti o informácie, pripraviť príslušné kroky a ponuku na nákup výrobkov, aby sme mohli reagovať v prípade záručných reklamácií alebo iných sťažností.

- Zákazníci a potenciálni zákazníci. Zhromažďujeme osobné údaje a údaje o zákazníkoch vrátane mien, kontaktných údajov, údajov o platobných a kreditných kartách, úverových a iných údajov, pretože ich potrebujeme na obchodovanie s jednotlivcami alebo organizáciami. Údaje môžu byť zdieľané s logistickými partnermi, aby mohli spracovať objednávky vrátane doručenia výrobkov. Automatizovaný zber údajov prostredníctvom digitálnych nástrojov nám umožňuje zabezpečiť bezpečnosť používateľov našich webových stránok.

- Rozvoj podnikania. Osobné údaje, ktoré nám zveríte alebo ktoré sa automaticky zhromažďujú v našich digitálnych nástrojoch, sa používajú na lepšie spoznanie používateľov našich produktov a riešení a sú základom pre relevantné správy a ponuky, keď nás kontaktujete. Osobné údaje sa používajú na zlepšovanie produktov, procesov a webových stránok.

- Marketingová komunikácia. S vaším súhlasom, ak je to potrebné, môžeme vaše osobné údaje použiť na to, aby sme vás informovali o podnikaní, produktoch a službách spoločnosti Maneks plus d.o.o. Ak si neželáte, aby spoločnosť Maneks plus d.o.o. používala vaše osobné údaje týmto spôsobom, alebo ak si neželáte dostávať ďalšie informácie, môžete sa kedykoľvek odhlásiť z odberu správ. Na konci rôznych komunikačných kanálov nájdete odkaz na odhlásenie alebo nás kontaktujte ohľadom odhlásenia e-mailom alebo poštou. Vaše údaje vymažeme z našich systémov do dvoch mesiacov od prijatia vášho odhlásenia, pokiaľ neukladáme a nespracúvame vaše údaje na inom právnom základe, ako je váš súhlas.

- Prieskumy návštevníkov a zákazníkov. Osobné údaje návštevníkov našich webových stránok môžu byť zhromažďované v rámci prieskumov o službách a produktoch spoločnosti Maneks plus d.o.o.

- Zohľadnenie preferencií návštevníkov a zákazníkov. Osobné údaje návštevníkov našich webových stránok alebo zákazníkov sa môžu zhromažďovať s cieľom ponúknuť špecifické produkty a záujmy zákazníkov.

- Dodržiavanie zákona. Osobné údaje sa môžu zhromažďovať, ak to vyžaduje alebo povoľuje zákon. Osobné a neosobné informácie, ktoré zhromažďujeme, sú dôverné a nepredávajú sa ani neposkytujú tretím stranám s výnimkou prípadov uvedených v tomto vyhlásení.

Ako zhromažďujeme vaše informácie

Zhromažďujeme informácie, ktoré nám poskytnete, keď nás kontaktujete v súvislosti s produktmi, službami alebo informáciami, prihlásite sa na našu webovú lokalitu, zúčastníte sa na verejných fórach alebo iných aktivitách v našich digitálnych nástrojoch, odpovedáte na zákaznícke prieskumy alebo s nami inak komunikujete. Údaje zhromažďujeme prostredníctvom rôznych technológií, ako sú napríklad "súbory cookie" (odkaz na Zásady používania súborov cookie). Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, okrem výnimočných prípadov:

- Keď pridružené spoločnosti alebo tretie strany poskytujú služby v našom mene, napríklad odpovedajú na vaše otázky alebo doručujú balíky a poskytujú služby zákazníkom a podobne. Tieto spoločnosti majú zakázané používať vaše osobné údaje na iné účely, než na tie, ktoré požadujeme my, alebo na účely vyžadované zákonom.

- Ak osobné údaje zverejňujeme v rámci spoločnosti alebo tretím stranám s cieľom zaistiť bezpečnosť našich zákazníkov, chrániť ich práva a majetok v súlade so zákonnými postupmi alebo v iných prípadoch, keď sme v dobrej viere presvedčení, že ich zverejnenie vyžaduje zákon.

Vaša kontrola a voľby

Poskytujeme vám určitú kontrolu a možnosť voľby, pokiaľ ide o zhromažďovanie, používanie a zverejňovanie vašich informácií. V súlade s miestnymi zákonmi môže vaša kontrola a voľby zahŕňať nasledujúce:

- Môžete zmeniť svoje voľby týkajúce sa odberu, prijímania správ a oznámení.

- Môžete si vybrať, či chcete od nás dostávať marketingovú komunikáciu o produktoch a službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať.

- Môžete si vybrať, či chcete dostávať oznámenia o cielenej reklame od reklamných sietí, poskytovateľov zdieľania údajov a analýzy trhu a ďalších služieb.

- Môžete požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás máme, aby sme opravili nepresné alebo neúplné informácie, a za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie informácií, ktoré o vás máme, z našich záznamov (práva fyzických osôb).

Svoje práva na kontrolu a rozhodovanie alebo žiadosť o prístup k vašim osobným údajom môžete uplatniť tak, že nám zavoláte alebo nás písomne kontaktujete a budete postupovať podľa pokynov, ktoré dostanete. Upozorňujeme, že ak nám nepovolíte zhromažďovať vaše osobné údaje, nebudeme vám môcť poskytovať určité produkty a služby a niektoré naše služby možno nebudú môcť vyhovieť vašim záujmom a preferenciám. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa konkrétnych osobných údajov, ktoré o vás spracúvame alebo uchovávame, obráťte sa na spoločnosť Maneks plus d.o.o. písomne. Na vašu žiadosť odpovieme do jedného mesiaca s možnosťou predĺženia tejto lehoty o ďalší mesiac. V prípade predĺženia vás budeme informovať do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti.

Bezpečnosť, integrita a ukladanie údajov

Bezpečnosť, integrita a dôvernosť vašich údajov sú pre nás mimoriadne dôležité. Náš tím využíva technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, použitím a zmenou. Pravidelne prehodnocujeme naše bezpečnostné postupy, aby zahŕňali vhodné najmodernejšie technológie a metódy. Upozorňujeme, že napriek nášmu maximálnemu úsiliu nie sú žiadne bezpečnostné opatrenia dokonalé alebo ich nie je možné obísť. Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšiu dobu uchovávania. Informácie budeme pravidelne aktualizovať, aby boli aktuálne.

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie môže byť z času na čas zmenené a doplnené tak, aby odrážalo najnovšie technológie, priemyselné postupy, právne požiadavky alebo na iné účely. Platná verzia vyhlásenia o ochrane osobných údajov bude zverejnená na našich digitálnych platformách. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Ak to vyžaduje zákon, pred jeho zmenou získame váš súhlas.

Pripomienky a otázky

Ak máte pripomienky alebo otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte spoločnosť Maneks plus d.o.o. písomne. Ak nie ste spokojní so spôsobom spracovania vašich osobných údajov, môžete podať sťažnosť. Na tento účel použite kontaktné údaje uvedené na konci tohto vyhlásenia. V prípade sťažnosti musíte spoločnosti Maneks plus d.o.o. poskytnúť svoje kontaktné údaje. Vašu sťažnosť spracujeme a odpovieme na ňu do 30 dní. Ak sa domnievate, že spoločnosť Maneks plus d.o.o. nevyriešila sťažnosť správne, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na Informačného komisára, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, gp.ip(at)ip-rs.si, https://www.ip-rs.si/ 

Ochrana osobných údajov a súbory cookie

Osobné údaje našich používateľov sú jednou z oblastí, ktorým venujeme maximálnu pozornosť. Dbáme na to, aby boli všetky požiadavky nielen splnené, ale podľa možnosti aj prekročené, pretože sme si vedomí citlivosti tejto oblasti. Prevádzkovateľ internetového obchodu sk.negacosmetics.com, spoločnosť Maneks plus doo, je podľa zákona o ochrane osobných údajov (ZVOP -1) povinný chrániť osobné údaje svojich používateľov. Na obchodné účely zhromažďuje sk.negacosmetics.com nasledujúce údaje používateľov:

• meno a priezvisko;

• dodacie adresy;

• e-mailová adresa;

• kontaktné telefónne číslo;

• krajina bydliska;

• iné údaje, ktoré používateľ dobrovoľne zadal do formulárov internetového obchodu;

Predávajúci nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov zadaných používateľmi. Na bezpečnostné účely sa zaznamenávajú aj IP adresy, z ktorých používatelia pristupujú na webovú lokalitu. Na začiatku návštevy je každému používateľovi pridelený súbor cookie relácie na identifikáciu a monitorovanie nákupného košíka. Sk.negacosmetics.com môže vo vašom počítači ukladať aj ďalšie súbory cookie, ako napr: identifikačné číslo používateľa v zašifrovanej forme (na identifikáciu používateľa pri ďalšej návšteve), hodnotenie položiek (aby sa vedelo, ktoré položky ste už hodnotili) a súbory cookie služby Google Analytics (analýza návštevnosti webovej stránky). Všetky vyššie uvedené údaje, s výnimkou súborov cookie, sú trvalo uložené na serveri sk.negacosmetics.com. Súbory cookie relácie sa ukladajú do pamäte servera len počas trvania návštevy a po jednej hodine nečinnosti sa vymažú, zatiaľ čo trvalé súbory cookie sa ukladajú v počítači návštevníka.

Vykonávanie politiky ochrany osobných údajov

Spoločnosť Maneks plus d.o.o. prijala pravidlá o ochrane osobných údajov. Všetci zamestnanci spoločnosti, ktorí akýmkoľvek spôsobom prichádzajú do styku s osobnými údajmi, sú oboznámení s obsahom Pravidiel o ochrane osobných údajov.

Právo na informácie

Máte právo na bezplatné informácie o vašich osobných údajoch, ktoré ukladáme, ako aj právo na kontrolu, opravu alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vymazania alebo používania vašich údajov, oznámte nám ich na e-mailovú adresu info@sk.negacosmetics.com alebo nám pošlite žiadosť poštou na adresu spoločnosti Maneks plus d.o.o.

Oznámenia o stave objednávky

Vyhradzujeme si právo informovať vás o stave vašej objednávky na uvedenom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese. V prípade, že si objednávku nevyzdvihnete dlhšie ako 5 dní, vyhradzujeme si právo zavolať vám a pripomenúť vám, aby ste si tovar vyzdvihli.

Oznámenia po prijatí objednávky

Vaša používateľská skúsenosť je pre nás dôležitá, preto vám náš pracovník po prijatí objednávky zavolá a skontroluje, či ste boli s nákupom a výrobkom spokojní. Ak si to budete priať, náš pracovník vás bude informovať aj o ďalších výhodách, ktoré môžete získať alebo využiť pri ďalšom nákupe v internetovom obchode. V tomto prípade budete pravidelne dostávať elektronické a sms oznámenia o výhodách spoločnosti na vaše telefónne číslo a e-mailovú adresu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nám to oznámite prostredníctvom našej e-mailovej adresy info@negacosmetics. alebo sa odhlásite zo zasielania oznámení kliknutím na odkaz "Odhlásiť". Vyhradzujeme si tiež právo opýtať sa vás na frekvenciu návštev našej webovej stránky v rámci nášho podnikania. Vašu spätnú väzbu použijeme na zlepšenie webovej stránky a používateľského zážitku. Ak vyplníte propagačné formuláre (zľavové kupóny) na sociálnych sieťach, budete dostávať oznámenia na vašu e-mailovú adresu, ktorú budeme pravidelne používať na informovanie o možnostiach využitia propagačných kupónov. Z odberu týchto oznámení sa môžete odhlásiť rovnakým spôsobom, ako je opísané vyššie. Máte právo odhlásiť spoločnosť Maneks plus d.o.o. ako prevádzkovateľa osobných údajov, ak požiadate o prístup k osobným údajom a nasledujúcim informáciám:

- účely spracovania,

- typy osobných údajov, používateľov alebo kategórie používateľov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä používateľov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách,

- predpokladané obdobie uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia,

- existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

- dôvody a význam a plánované dôsledky takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu,

- kópiu (bezplatnú) osobných údajov vo vami určenom formáte (ak žiadosť podávate elektronickými komunikačnými prostriedkami a nepožiadate o iný spôsob, kópia sa poskytne v elektronickej forme), za ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci náklady,

- opravu nepresných osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek požiadať spoločnosť Maneks plus d.o.o. ako prevádzkovateľa osobných údajov o obmedzenie spracovania osobných údajov, ak:

- namietate presnosť osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré prevádzkovateľovi umožňuje overiť presnosť osobných údajov,

- spracovanie je nezákonné a vymazanie osobných údajov nie je možné a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich používania,

- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

- vymazanie všetkých osobných údajov (právo byť zabudnutý), ak sa uplatňujú podmienky článku 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, najmä ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,

- výtlačok osobných údajov v štruktúrovanej, bežnej a strojovo čitateľnej forme s právom preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby to pôvodný prevádzkovateľ nemohol urobiť,

- zastaviť používanie osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania,

- nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má na vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvňuje, za podmienok stanovených v článku 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

- právo podať sťažnosť na prevádzkovateľa u komisára pre informácie, ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov porušuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Postup pri uplatňovaní práv

Beriem na vedomie, že akúkoľvek z vyššie uvedených žiadostí týkajúcu sa výkonu práv na osobné údaje možno podať písomne Prevádzkovateľovi na túto e-mailovú adresu: info@sk.negacosmetics.com. Beriem na vedomie, že na účely spoľahlivej identifikácie v prípade uplatnenia práv k osobným údajom si prevádzkovateľ môže odo mňa vyžiadať dodatočné informácie a môže odmietnuť konať, len ak preukáže, že ma nemôže spoľahlivo identifikovať.

O súboroch cookie

Čo sú to súbory cookie a prečo sú potrebné?

Súbor cookie je krátky text, ktorý webová lokalita odošle do vášho prehliadača pri jej návšteve. Takto vás webová lokalita rozpozná, zapamätá si informácie o vašej návšteve a poskytne vám priateľskejší a jednoduchší online zážitok. Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu našej webovej lokality, zapamätanie si vašich preferencií a zaznamenávanie návštev v našom online obchode. Prehliadanie nášho online obchodu je vďaka súborom cookie príjemnejšie, rýchlejšie a predovšetkým efektívnejšie.

Zakázanie súborov cookie

Sami sa rozhodnete, či chcete povoliť ukladanie súborov cookie vo svojom zariadení. Nastavenia súborov cookie môžete kontrolovať a meniť vo svojom webovom prehliadači. Informácie o nastaveniach súborov cookie nájdete v nastaveniach webového prehliadača, ktorý používate.

- Chrome

- Firefox

- Opera

- Internet Explorer 9

- Internet Explorer 7 a 8

- Safari

Ak zmeníte alebo vymažete súbor cookie svojho prehliadača, zmeníte alebo aktualizujete svoj prehliadač alebo zariadenie, možno bude potrebné súbory cookie znova zakázať. Proces správy a odstraňovania súborov cookie sa v jednotlivých prehliadačoch líši. Ak s tým potrebujete pomôcť, môžete sa obrátiť na používateľskú pomoc prehliadača. Sledovanie zo služby Google Analytics môžete zakázať aj na nasledujúcom odkaze https://marketingplatform.google.com/about/.

Súbory cookie používané na tejto webovej lokalite:

NÁZOV SÚBORU COOKIE / ÚČEL / TRVANIE / SPOLOČNOSŤ

sb / Prevádzka zásuvného modulu Facebook / 2 roky / Facebook

fr / Prevádzka zásuvného modulu Facebook / 3 mesiace / Facebook

xs / Prevádzka zásuvného modulu Facebook / 3 mesiace / Facebook

c_user / Prevádzka zásuvného modulu Facebook / 3 mesiace / Facebook

presence / Prevádzka zásuvného modulu Facebook / Trvanie relácie / Facebook

pl / Prevádzka zásuvného modulu Facebook / 1 mesiace / Facebook

wd / Prevádzka zásuvného modulu Facebook / 1 týždeň / Facebook

datr / Prevádzka zásuvného modulu Facebook / 3 mesiace / Facebook

m_pixel_ratio / Prevádzka zásuvného modulu Facebook / Trvanie relácie / Facebook

dpr / Prevádzka zásuvného modulu Facebook / 1 týždeň / Facebook

act / Prevádzka zásuvného modulu Facebook /  Trvanie relácie

_lo_v / Prevádzka zásuvného modulu Ghostmonitor / 3 mesiace / Ghostmonitor

__cfduid / Prevádzka zásuvného modulu Ghostmonitor / 1 roky / Ghostmonitor

_lo_u / Prevádzka zásuvného modulu Ghostmonitor / 1 roky / Ghostmonitor

_ga / Prevádzka zásuvného modulu Ghostmonitor / 1 roky / Ghostmonitor

__utma / Štatistiky návštevnosti webových stránok / 2 roky / Google analytics

__utmz / Štatistiky návštevnosti webových stránok / 6 mesiace / Google analytics

__utmc / Štatistiky návštevnosti webových stránok / Trvanie relácie / Google Analytics

__utmv / Štatistiky návštevnosti webových stránok / Trvanie relácie / Google Analytics

woocommerce_items_in_cart / Operation of the website sk.negacosmetics.com / sk.negacosmetics.com / sk.negacosmetics.com

__kla_id / Operation of the website sk.negacosmetics.com / sk.negacosmetics.com / sk.negacosmetics.com

wp_woocommerce_session_ / Operation of the website sk.negacosmetics.com / sk.negacosmetics.com / sk.negacosmetics.com

Dúfame, že sa vám u nás bude dobre nakupovať!

DODANIE A VRÁTENIE TOVARU

DOPRAVA

Všetky naše výrobky starostlivosti o pleť sú zo Slovinska zasielané prostredníctvom overenej doručovateľskej služby, ktorá umožňuje sledovanie zásielky. Doručujeme do celého sveta bezplatne. Objednávky do krajín mimo Európskej únie sú oslobodené od dane, preto sa táto hodnota odpočíta od konečnej hodnoty nákupu v poslednom kroku zadávania objednávky. Naša doručovacia služba nemôže doručovať na niektoré ostrovy, ak si želáte poslať balík na takúto adresu, budete o tom informovaní e-mailom. Ak si chcete nechať doručiť naše balíky, uveďte prosím fyzickú adresu.

Balíky starostlivosti sa odosielajú v pracovné dni (od pondelka do piatku, okrem sviatkov). Objednávky podané v sobotu a nedeľu budú spracované v prvý nasledujúci pracovný deň. Dodacia lehota je 3-7 pracovných dní, ak je výrobok na sklade. Ak výrobok nie je na sklade, upozorníme vás na to e-mailom.

Reklamácie výrobkov poškodených pri preprave budú uznané do 7 dní od prijatia zásielky. Na neskoršie reklamácie sa nemôže prihliadať. Ak sú známky poškodenia výrobku viditeľné už pri prevzatí, môžete zásielku odmietnuť a požiadať pracovníka pošty o vypracovanie reklamačného protokolu o poškodenej zásielke. Informujte nás čo najskôr na info@sk.negacosmetics.com a spoločne pripravíme novú zásielku.

Colná správa

Colné poplatky, tarify a clá nie sú zahrnuté v cene. Objednávky odoslané do krajín mimo EÚ môžu po príchode do krajiny podliehať colným poplatkom. Výšku týchto poplatkov, ktoré budete musieť uhradiť, bohužiaľ nedokážeme predvídať. Výšku ciel a daní, ktoré budú na takýto balík uplatnené, si môžete overiť na miestnom colnom úrade.

Upozorňujeme tiež, že nemáme právo deklarovať inú hodnotu vášho balíka, ako je celková hodnota zaplatená v čase nákupu.

VRÁTENIA

Dúfame, že sa vám produkty Care budú páčiť rovnako ako nám. Ak si však z akéhokoľvek dôvodu želáte vrátiť niektorý alebo všetky výrobky z vašej objednávky, máte na to štrnásť (14) dní od dátumu objednávky. Ak sú splnené všetky podmienky na vrátenie peňazí (uvedené nižšie), vrátime vám celú kúpnu cenu.

Upozorňujeme, že výrobky musia byť vrátené nepoužité, nepoškodené a v pôvodnej vonkajšej škatuli, ktorá tiež nesmie byť poškodená. Uistite sa, že ste si na vrátenie zásielky vybrali vhodnú škatuľu, aby ste zabránili poškodeniu obsahu počas prepravy. Zabezpečte si prosím spätnú prepravu prostredníctvom vami vybraného dopravcu. V prípade vrátenia peňazí budete znášať náklady na dopravu. Náklady na dopravu sa nevracajú.

Podmienky vrátenia

Ak chcete vrátiť výrobky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Pred vrátením výrobkov nám to oznámte e-mailom (info@sk.negacosmetics.com) najneskôr do štrnástich (14) dní od doručenia a uveďte, ktoré výrobky chcete vrátiť. V tomto e-maile uveďte nasledujúce informácie: V tomto e-maile uveďte: číslo objednávky, výrobky, ktoré chcete vrátiť, meno, telefónne číslo, e-mailovú adresu a dodaciu adresu.

2. náš zákaznícky servis vám čo najskôr odpovie a zašle reklamačný formulár.

3. vložte výrobky, ktoré chcete vrátiť, vrátane vonkajšej škatule do prepravnej škatule. K tomuto balíku priložte vyplnený reklamačný formulár.

4. po prijatí e-mailu s reklamačným formulárom budete mať ďalších štrnásť (14) dní na vrátenie balíka na našu adresu prostredníctvom vami zvoleného dopravcu. Nezodpovedáme za prípadnú stratu počas prepravy, preto odporúčame použiť bezpečný spôsob prepravy s možnosťou sledovania.

5. adresujte balík na: d.o.o., Volčji potok 38, 1235 Radomlje, Slovinsko 6. Keď dostaneme váš vrátený balík, čo najskôr spracujeme vašu žiadosť o vrátenie peňazí. Ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky, do štrnástich (14) dní od prijatia vrátenia peňazí vám vrátime celú kúpnu cenu na váš bankový účet. Náklady na spätnú dopravu sa, žiaľ, nevracajú.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa vrátenia peňazí, pošlite nám e-mail na adresu info@sk.negacosmetics.com.

cross